Opdateret august 2005
Til forsiden
Forside   |   Om tegnestuen   |   Boligbyggeri   |   Erhvervsbyggeri   |   Offentligt byggeri   |   Byudvikling   |   3D Visualisering

Forslag til byudvikling i Įgelholm centrum

I 1991 udskrev Įgelholm kommune i samarbejde med en lokal entrepren८ indbudt konkurrence blandt nordiske arkitekter om udformning af et nyt st⥠boligomr夥 p場idligere fabriksarealer.

I samarbejde med et lokalt arkitektfirma, Kr䭥r Arkitektkontor udarbejdede vi et forslag med en detaljeret analyse af den eksisterende bys karakteristika. Netop denne del af arkitektforslaget blev rosende omtalt af dommerkommiteen.

Forslaget fik h椲ende omtale.