Opdateret august 2005
Til forsiden
Forside   |   Om tegnestuen   |   Boligbyggeri   |   Erhvervsbyggeri   |   Offentligt byggeri   |   Byudvikling   |   3D Visualisering

Forslag til byggeudvikling i Ängelholm Kommune

Som byplankonsulent for arkitektfirmaet Krämer Arkitektkontor og Ängelholm Kommune udarbejdedes i 1990 et forslag til byudvikling af den nordøstlige del af Ängelholm.

Forslaget skabte stor interesse i offentligheden.